Prioritné oblasti


Práca na diaľku a hybridná práca

Za prácu na diaľku sa považuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva mimo priestorov zamestnávateľa, zvyčajne z domu, pomocou digitálnych technológií, ako sú osobné počítače, smartfóny, notebooky, softvérové balíky a internet. Ak sa kombinuje s prácou v priestoroch zamestnávateľa, označuje sa ako hybridná práca.

Hoci zamestnanci pracujúci na diaľku majú výhodu autonómnejšieho a pružnejšieho pracovného času, môže to priniesť aj náročnejšie situácie. Po prvé môžu psychosociálne riziká (ktoré vyplývajú zo sociálnej izolácie, intenzifikácie práce, nepravidelného pracovného času a nerovnováhy medzi osobným životom a pracovným životom) viesť k stresu a duševným chorobám. Po druhé dlhotrvajúce sedenie zvyšuje fyzické riziko poškodení podporno-pohybovej sústavy, ako je bolesť chrbta.

Hoci pre zamestnávateľov nie je jednoduché vykonávať tradičné hodnotenia rizík v oblasti zdravia a bezpečnosti doma u zamestnanca, posudzovanie rizík je potrebné viac než kedykoľvek predtým. Preto je dôležité rozšíriť si poznatky o postupoch a praktických nástrojoch v oblasti BOZP súvisiacich s prácou na diaľku.

Zistite viac o rizikových faktoroch súvisiacich s prácou na diaľku a hybridnou prácou a o tom, ako im predchádzať alebo ich minimalizovať.