Prípadové štúdie


Riziká v oblasti BOZP pri balíkových doručovacích službách organizovaných prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem

Balíkové doručovacie služby, čiže kuriérske služby, sú čoraz vo väčšej miere organizované prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem. Pre pracovníkov doručovacích služieb to znamená nové výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Platformoví pracovníci, ktorí zabezpečujú doručovanie balíkov, obvykle nevedia, aké úlohy budú vykonávať, ani ako dlho a kde. Rastie aj miera využívania subdodávateľov a neštandardných foriem organizácie práce. 

V tejto prípadovej štúdii sa pozornosť sústreďuje na doručovanie balíkov, ktoré sa vykonáva v rámci platformovej ekonomiky. Skúmajú sa v nej riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) súvisiace s doručovaním balíkov, ktoré sa realizuje prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem.

V štúdii je zahrnutá aj problematika prevencie a riadenia rizík v oblasti BOZP. Nakoniec sa v nej poukazuje aj na rastúci význam odvetvia doručovania balíkov, ktorému sa venuje oveľa menšia pozornosť ako donáške jedla a osobnej preprave.

Download PDF file in: