Prioritné oblasti


Riadenie pracovníkov prostredníctvom umelej inteligencie

Úspešní manažéri sa usilujú zabezpečiť produktivitu, motivovať zamestnancov a vytvoriť pozitívnu atmosféru. a systémy založené na algoritmoch môžu manažérom pomôcť automatizovaním riadiacich úloh na pracovisku. To môže optimalizovať organizáciu práce tak pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov. Algoritmy môžu napríklad na základe odhadovaného prichádzajúceho objemu práce nastaviť pracovné zmeny tak, aby bol prítomný dostatočný počet zamestnancov a aby sa predišlo negatívnym javom v dôsledku nedostatku pracovnej sily na pracovisku. sa môže použiť aj na prideľovanie úloh pracovníkom na základe ich schopností a zručností.

Existuje však niekoľko psychosociálnych rizík, ktoré treba zvážiť. Zamestnanci sa najčastejšie sťažujú na to, že nemajú dostatočnú autonómiu, pretože ich schopnosť rozhodovať o pracovných úlohách je obmedzená. Majú pocit, že už nemajú kontrolu nad svojou prácou. Okrem toho sa cítia nútení pracovať rýchlejšie, čo spôsobuje pracovný stres, zdravotné problémy a úrazy.

Spolupráca so zamestnancami je základom budovania dôvery na to, aby systémy riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii boli prínosné. Začína sa to zapojením zamestnancov do navrhovania a zavádzania systémov algoritmického riadenia. Zásadná je transparentnosť.

Pozrite si naše zdroje ku kampani a zistite, ako čo najlepšie využiť systémy riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii.