Prípadové štúdie


Riziká v oblasti BOZP pri zabezpečovaní kontroly online obsahu prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem

Vykonávanie kontroly online obsahu prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem je stresujúce, emocionálne i fyzicky náročné a môže viesť k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy. Digitálne pracovné platformy sa týmito vážnymi rizikami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) nezaoberajú a pokiaľ áno, tak len v obmedzenej miere.

V tejto prípadovej štúdii sa pozornosť sústreďuje na riziká v oblasti BOZP, ktoré tento pomerne nový typ práce prináša pracovníkom platforiem. Skúma sa v nej aj to, či a ako je možné týmto rizikám predchádzať, či a ako je ich možné riadiť, pričom sa zároveň poukazuje na postupy a opatrenia uplatňované na platformách.

Download PDF file in: