Práca pre digitálne platformy: Fakty a čísla


Práca pre digitálne platformy: Fakty a čísla

Image

Táto infografika zobrazuje hlavné fakty a číselné údaje súvisiace s prácou pre digitálne platformy ako súčasť kampane „Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku“.

Poukazuje na rozšírenosť práce pre digitálne platformy v hospodárstve EÚ, na riziká a výzvy v oblasti BOZP a na príležitosti spojené s jej rozšírením vo všetkých odvetviach hospodárstva. Uvádzajú sa v nej aj príklady politických opatrení a iniciatív na predchádzanie rizikám s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pre digitálne platformy.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |