Publikácie


Práca pre digitálne platformy v odvetví zdravotnej a sociálnej starostlivosti: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zdravotná a sociálna starostlivosť je odvetvie, je odvetvím, ktoré už tradične predbieha trendy v oblasti datafikácie a digitalizácie. Neustále technologické a spoločenské zmeny, ktoré ešte urýchlila pandémia ochorenia COVID-19, ovplyvňujú nielen pracovníkov v tomto odvetví, ale aj dostupnosť a kvalitu poskytovania starostlivosti.

Tento dokument prináša dôkazy o rizikách a príležitostiach, ktoré so sebou prináša v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v tomto odvetví a uvedené zistenia si kladú za cieľ pomôcť tvorcom politík a platformám riešiť a zvládať potreby pracovníkov, ako aj posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v celej EÚ.

Download pdf icon in: