Prioritné oblasti


Inteligentné digitálne systémy

Využívanie senzorov predstavuje veľký posun v oblasti bezpečnosti na pracovisku. chránia pracovníkov, pretože zaručujú a zvyšujú bezpečnosť pri práci v potenciálne nebezpečných odvetviach. Ako príklad možno uviesť inteligentné osobné ochranné prostriedky, , ktoré dokážu odhaliť prvé príznaky fyzickej, svalovej a mentálnej únavy, ako aj mobilné alebo pevné systémy, ktoré používajú snímače alebo kamery na detekciu nebezpečenstiev.

Hoci sú tieto technológie navrhnuté na zlepšenie BOZP, prinášajú aj problémy a riziká. Pracovníci môžu napríklad nadobudnúť pocit, že kontrolu nad vykonávanými úlohami preberajú technológie a začnú sa na ne prílišne spoliehať. Táto nadmerná závislosť od technológií môže viesť k chybám a zvýšiť riziko nehôd. Takisto je možné, že údaje zhromaždené digitálnymi systémami sú nepresné, obmedzené alebo dokonca skreslené. Okrem toho tieto systémy zhromažďujú veľmi citlivé osobné údaje, ktoré sa môžu zneužiť na monitorovanie a  .

Na riešenie všetkých týchto otázok je nevyhnutné viesť konzultácie so zamestnancami a ich zástupcami v každom kroku – od fázy návrhu až po zavedenie.

Pozrite si naše zdroje ku kampani s podrobnejšími informáciami.