Materiały kampanii


Przewodnik po kampanii – Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy w erze cyfrowej

W przewodniku po kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” na lata 2023–2025 znajdują się wszystkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w kampanii, w tym najważniejsze dane i linki do przydatnych zasobów.

W przewodniku przedstawiono pięć obszarów priorytetowych: , zadań, i hybrydowa, zarządzanie pracownikami za pośrednictwem SI oraz .

Omówiono wpływ nowych technologii cyfrowych na pracę i związane z tym wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem istniejących możliwości i zagrożeń.

Przewodnik zawiera studia przypadków, praktyczne sugestie oraz rozdział poświęcony ustawodawstwu i regulacjom.