Om emnet


Hvorfor er det så viktig?

Til tross for økt innsats for å forebygge dem, er muskel- og skjelettplager fortsatt øverst på listen over arbeidsrelaterte helseproblemer i Europa og forekommer ofte i kombinasjon med andre helseproblemer. Dette reduserer enkeltpersoners livskvalitet og arbeidsevne, noe som skader bedrifter og økonomier.

Arbeidsfravær på grunn av muskel- og skjelettplager ​utgjør en høy andel av tapte arbeidsdager i EU. Arbeidstakere med muskel- og skjelettplager er i gjennomsnitt også fraværende fra arbeidet i lengre perioder enn de uten helseproblemer.

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til uførhet og sykefravær og er den mest anerkjente yrkessykdommen i land som Frankrike, Italia, Latvia og Spania.

En tredjedel av arbeidstakere med muskel- og skjelettplager og et annet helseproblem tror at de ikke vil kunne fortsette å gjøre jobben sin i en alder av 60 år.

I tillegg fører muskel- og skjelettplager til at enkeltpersoner er mindre produktive mens de er på jobb. I denne gruppen er det høyere forekomst av arbeidstakere som er «syk på jobb», dvs. opplever smerter på arbeidsplassen, enn blant arbeidstakere uten helseproblemer.

Dette har store økonomiske konsekvenser. Direkte kostnader i forbindelse med arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager omfatter ressurser som brukes til helseomsorg (diagnose og behandling av sykdom, og utgifter til rehabilitering) og medisiner og yrkesskadeerstatning. Indirekte kostnader omfatter kostnader som følge av forstyrrelser i arbeidsteam, nedgang i produktivitet, forsinkelser i produksjonen og utskifting av syke arbeidstakere (inkludert opplæring av nyansatte) samt kostnader relatert til fravær / syk på jobb. Disse indirekte kostnadene antas å være mye høyere enn de direkte kostnadene for virksomheter.

Det er derfor viktig at arbeidsgivere blir gjort oppmerksom på problemet og tilbys støtte og veiledning for å forebygge eller håndtere muskel- og skjelettplager.