Om emnet


Forretningsmessige argumenter

Muskel- og skjelettplager påvirker enkeltpersoners arbeidsevne og kan ha store øknomiske konsekvenser for bedrifter:

  • Fravær: Arbeidsfravær på grunn av muskel- og skjelettplager utgjør en høy andel av tapte arbeidsdager i Europa. Arbeidstakere med muskel- og skjelettplager har i gjennomsnitt større sannsynlighet for å være fraværende fra arbeidet over lengre tid.
  • Syk på jobb: Å oppleve smerter på arbeidsplassen som et resultat av en muskel- og skjelettplage vil sannsynligvis påvirke ytelsen og produktiviteten.
  • Tidlig eller tvungen pensjon: Arbeidstakere som har en muskel- og skjelettlidelse kan måtte gi opp arbeidet fullstendig. De har større sannsynlighet for å tro at de ikke vil kunne gjøre den samme jobben i en alder av 60 år, enn arbeidstakere uten muskel- og skjelettlidelser

Grunnet den høye prevalensen av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er det forretningsmessig fornuftig å iverksette tiltak for å forebygge disse. Muskel- og skjelettplager kan håndteres og forebygges, og kostnader relatert til muskel- og skjelettplager kan reduseres. Hvis noen utvikler en muskel- og skjelettplage, vil enkle tiltak – som for eksempel å gi profesjonell støtte og tilpasse arbeidsmiljøet – så snart symptomene dukker opp, betydelig reduserer arbeidstakeres sannsynlighet for langvarig fravær fra arbeidet.

SSlike forebyggingstiltak og tidlig intervensjon kan redusere fravær, øke produktiviteten og føre til reelle besparelser for virksomheter, så vel som nasjonale helsevesen og trygdesystemer. Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning-kampanjen gir bevis og eksempler på dette, og lenker til ressurser som kan hjelpe bedrifter med å integrere håndtering av muskel- og skjelettplager i eget systematisk HMS-arbeid.