2020-22: Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning


Partnere

Se hvem som var de offisielle kampanjepartnerne og mediepartnerne som var involvert i denne kampanjen.

Offisielle kampanjepartnere

Bedrifter og organisasjoner fra private og offentlige sektorer har slått seg sammen med oss​i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene. Kampanjepartnerne er med på å sette søkelyset på viktigheten av helse og sikkerhet på arbeidsplassen gjennom en rekke aktiviteter, inkludert konferanser, seminarer og opplæringsøkter. Det kan være spesielt effektivt å engasjere store organisasjoner, da dette betyr at budskapene våre kan nå små og mellomstore bedrifter gjennom forsyningskjedene som de store organisasjonene har.
Se hele listen

Mediepartnere

Våre mediepartnere samarbeider med oss for å øke bevisstheten rundt kampanjenes temaer, ved hjelp av sine ulike kanaler for å annonsere og fremme kampanjen. De består av en eksklusiv samling av journalister og redaktører fra hele Europa som er opptatt av å fremme et sikkert og godt arbeidsmiljø.
Se hele listen

Kontaktpunktene

Kontaktpunkter, i mer enn 30 land, koordinerer og formidler informasjon fra arbeidsmiljøorganet innenfor sine respektive land, og gir tilbakemeldinger og anbefalinger. De er vanligvis den ledende HMS-organisasjonen i det respektive landet og er arbeidsmiljøorganets offisielle representanter på nasjonalt nivå. De bidrar til utvikling av arbeidsmiljøorganets informasjonstjenester og kampanjeaktiviteter. I tillegg til EUs medlemsstater er det også opprettet kontaktpunkter i landene som er medlem av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og kandidatlandene /potensielle kandidatland for EU-medlemskap.
Kontaktinformasjon

EEN-nettverk

Enterprise Europe Network (EEN), som ledes av Kommisjonen, spiller en nøkkelrolle i EUs strategi for å skape vekst og arbeidsplasser. EEN samler nærmere 600 organisasjoner som tilbyr bedriftsstøtte i 50 land, og hjelper småbedrifter til å benytte seg av de enestående forretningsmulighetene som finnes i EUs felles indre marked.

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen er en viktig del av samarbeidet mellom arbeidsmiljøorganet og EEN, og EENs 30 HMS-ambassadører jobber aktivt med markedsføringen.
Kontaktinformasjon