Om emnet


Hvem må være involvert for å fremme et bærekraftig arbeidsliv?

Alle – både arbeidsgivere og arbeidstakere – må være om bord for at HMS-styringen skal bli effektiv. Dette er særlig viktig når det gjelder farlige stoffer, ettersom det å overse farene vil få alvorlige direkte konsekvenser for arbeidstakernes helse og virksomhetens overlevelse.

  • Arbeidsgivere er pålagt å utføre risikovurderinger for å identifisere alle potensielle farer forbundet med farlige stoffer. De må sikre at risikoene styres på grunnlag av et hierarki av forebyggende tiltak.
  • Ledere bør motivere arbeidstakerne til å engasjere seg. De bør sikre at arbeidstakerne mottar regelmessig opplæring og har ressurser som er enkle å bruke.
  • Arbeidstakere bør forstå risikoene de kan utsettes for, ha god kjennskap til alle forebyggende tiltak, ikke være redd for å ta opp bekymringer og oppmuntres til å delta aktivt i arbeidet med å finne løsninger.

Det er avgjørende at det etableres en kultur for risikoforebygging. Gjennom sterk ledelse og et sterkt HMS-engasjement kan arbeidsgivere og ledere skape et arbeidsmiljø som oppmuntrer alle til å ta HMS på alvor og samarbeide om å identifisere og håndtere risiko.