2018-19: Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer