Om emnet


Det forretningsmessige argumentet for bærekraftig arbeidsliv

God forvaltningspraksis for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, beskyttelse av arbeidere og møte juridiske forpliktelser, kan ha betydelige fordeler:

  • en sunn og produktiv og motivert arbeidsstyrke, som gjør at bedrifter og andre organisasjoner kan være konkurransedyktige og nyskapende;
  • Gjennom kunnskapsoverføring og en større konsentrasjon av talent og ferdigheter kan verdifull kunnskap og arbeidserfaring bevares i organisasjonen.
  • Mindre bruk av sykmeldinger og lavere fravær fravær vil føre til lavere uførekostnader og bedre produktivitet i organisasjonen.
  • mindre utskiftning i arbeidsstyrken;
  • Arbeidsmiljøet vil sette ansatte i alle aldre i stand til å oppnå sitt potensial.
  • større tilfredshet på jobben.

Forvaltning av helse og sikkerhet på arbeidsplassen i sammenheng med den aldrende arbeidsstyrken vil ikke bare forbedre helsen og hverdagen til individuelle arbeidstakere. Det kan også øke produktiviteten og kostnadseffektiviteten i en organisasjon