Om emnet


Hva dreier det seg om?

Millioner av arbeidstakere over hele Europa lider av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Omtrent tre av fem arbeidstakere i EU rapporterer muskel- og skjelettplager, basert på data fra Den sjette europeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen.

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er redusert funksjonsevne i kroppsstrukturer som muskler, ledd og sener, som er forårsaket eller forverret av yrkesarbeid eller det umiddelbare arbeidsmiljøet. De kan ha svært negative konsekvenser for enkeltpersoners livskvalitet og arbeidsevne og er en av de vanligste årsakene til uførhet, sykefravær og førtidspensjonering.

De vanligste typene muskel- og skjelettplager er ryggsmerter og muskelsmerter i øvre ekstremiteter. Fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle faktorer kan bidra til deres utvikling.

I følge den Europeisk virksomhetsundersøkelse om nye arbeidsmiljørisikoer og risikoer i framvekst (2019), er den hyppigst identifiserte risikofaktoren i EU-27 repeterende hånd- eller armbevegelser (rapportert av 65 % av virksomhetene). Andre risikoer relatert til muskel- og skjelettplager inkluderer langvarig sitting (61 %) – ofte betraktet som en ny eller framvoksende risikofaktor for muskel- og skjelettplager – løfting eller flytting av mennesker eller tung last (52 %), tidspress (45 %) og anstrengende eller smertefulle stillinger (31 %).

Selv om de kan forebygges, er muskel- og skjelettplager fortsatt de vanligste arbeidsrelaterte helseproblemene i Europa. Dette er en kilde til bekymring, ikke bare på grunn av deres innvirkning på de enkelte arbeidstakeres helse, men også på grunn av deres negative konsekvenser for virksomheter og nasjonale økonomier.