Om emnet


Hvorfor er sunn aldring på arbeidsplassen så viktig?

Betydelige fordeler for arbeidstakere og arbeidsgivere kan oppnås ved å håndtere barrierer for et bærekraftig arbeidsliv. Ved å følge god praksis for forvaltning av helse og sikkerhet på arbeidsplassen , kan helsen til hele den yrkesaktive befolkningen – fra dem som er nye på arbeidsmarkedet til dem nærmer seg pensjonsalderen – forbedres.

En fjerdedel av arbeidere rapporterer at deres arbeid påvirker helsen deres og at de ikke ville være i stand til å gjøre den samme jobben når de er 60. Helse- og sikkerhetsrisikoen kan imidlertid håndteres for å skape et sikrere, sunnere og mer rettferdig arbeidsmiljø for alle.

Til slutt kan utfordringer i tilknytning til demografiske endringer skape problemer for selskaper og organisasjoner, fra en generell mangel på arbeidskraft til mangel på fagarbeidere og bekymringer rundt produktivitet og sykefravær. Men ved å oppfylle sine juridiske forpliktelser og fremme sunne arbeidsrutiner for alle aldre, vil arbeidsgivere sannsynligvis oppleve et lavere antall utskiftninger og økt produktivitet i arbeidsstyrken.