Om emnet


Hva dreier det seg om?

Arbeidstakere eksponeres for farlige stoffer på mange arbeidsplasser i Europa. Slik eksponering er vanligere enn folk flest tror. Dette kan forekomme på nær sagt alle arbeidsplasser og representerer store helsemessige og sikkerhetsmessige utfordringer.

Et farlig stoff er ethvert stoff i fast eller flytende form eller gassform som har potensial til å forårsake skade på arbeidstakernes helse eller sikkerhet. Eksponering kan forekomme ved at man puster inn eller svelger stoffet, eller ved at stoffet trekker inn i huden.

Yrkeseksponering for farlige stoffer er knyttet til både akutte og langsiktige helseproblemer, herunder

  • luftveissykdommer (f.eks. astma, rhinitt, asbestose og silikose)
  • skade på indre organer, herunder hjernen og nervesystemet
  • hudirritasjon og hudsykdommer
  • yrkesrelatert kreft (f.eks. leukemi, lungekreft, mesoteliom og kreft i nesehulen).

I tillegg kan tilstedeværelsen av farlige stoffer utsette arbeidstakere for brann- og eksplosjonsfare og fare for akutt forgiftning og kvelning.

EU-OSHAs andre europeiske bedriftsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2) viser at farlige stoffer er mest utbredt i sektorer som landbruk, produksjon og bygg og anlegg.

Imidlertid er arbeidstakere i alle bransjer utsatt for risiko for å bli eksponert for farlige stoffer. Faktisk rapporterer hele 38 % av alle bedrifter i Europa at de har kjemiske eller biologiske stoffer på arbeidsplassen som kan være farlige. Derfor er det avgjørende at risikoene identifiseres og håndteres.