Om emnet


Hvorfor er det så viktig å håndtere farlige stoffer på arbeidsplassen?

Et uakseptabelt høyt antall arbeidstakere eksponeres for farlige stoffer på arbeidsplasser over hele Europa.

Farlige stoffer står for en betydelig andel av yrkesrelaterte sykdommer, som påvirker arbeidstakernes livskvalitet negativt og som i enkelte tilfeller også kan få fatale følger. Dette, sammen med antallet arbeidsulykker som skyldes farlige stoffer, påfører virksomhetene betydelige kostnader.

Til tross for dette er det en generell mangel på bevissthet om arten og omfanget av farlige stoffer på arbeidsplassen og risikoene de utgjør, og det har de senere år vært liten eller ingen framgang når det gjelder å redusere arbeidstakernes eksponering for farlige stoffer. Ifølge den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen ligger andelen arbeidstakere som oppgir å ha blitt eksponert for kjemikalier i minst et kvarter i løpet av arbeidsdagen, fortsatt på rundt 17 %, et tall som har vært uendret siden 2000.

Eksponering for farlige stoffer på arbeidsplassen må elimineres eller i det minste håndteres på en effektiv måte for å sikre arbeidstakernes helse og sikkerhet og økonomisk suksess for virksomheter og samfunnet.