Om emnet


Hvem må være involvert for å fremme et bærekraftig arbeidsliv?

Nøkkelen er å involvere alle – arbeidsgivere, ledere og arbeidere – for å jobbe sammen med opprettelsen av et sikkert og sunt arbeidsmiljø for alle.

Ledere bør la arbeidere ta opp temaer og oppmuntre dem til å hjelpe med å finne løsninger. En god leder vil inspirere og motivere arbeidere, forstå styrkene og svakhetene deres og oppmuntre dem til å jobbe mot felles mål. Et støttende miljø, der moralen er høy og eldre og yngre arbeidere innen en bedrift samarbeider og kommuniserer bra med hverandre, er kritisk.

Ved å dele kunnskapen om arbeidsplassen med arbeidsgivere og ledere, kan arbeidere hjelpe med å identifisere problemer og finne og implementere løsninger. Rådspørring av arbeidere – og dermed opprettelse av et klima med og respekt – er nøkkelen til å håndtere risikoer på riktig måte.

Samarbeid mellom ledere av personalavdelingen (HR) og de som er ansvarlige for yrkesmessig sikkerhet og helse (HMS) er spesielt viktig når det gjelder å dekke utfordringer som kommer fra en aldrende og mangfoldig arbeidsstyrke. Retningslinjer fra personalavdelingen – for eksempel vedrørende balanse av arbeidsliv, arbeidstid, livslang inntjening og karriereutvikling – har stor innvirkning på sikkerhet og helse. Det er derfor viktig at personalpolitikk støtter HMS-styring for alle aldersgrupper, og tar hensyn til alle medarbeidernes egenskaper, behov og motivasjon.