2018-19: Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer


Toppmøtet for kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»

Arrangementet samlet ledende europeiske eksperter og beslutningstakere for å diskutere resultatene av den toårige kampanjen, dele kunnskap og utforske fremtidige strategier for effektiv forebygging og bærekraftig håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen.

Parallelle verksteder så på forebyggende aktiviteter mot kreftfremkallende stoffer på jobben, god praksis i servicesektoren og erstatning av farlige stoffer i produksjonsprosesser. De mest effektive HMS-tiltakene med hensyn til fremtidig utvikling av kjemikaliebruk ble også diskutert.

Et spesielt høydepunkt på toppmøtet var utdelingen av prisen for god praksis (Healthy Workplaces Good Practice Awards), som feiret de ti organisasjonene som har blitt tildelt og priset av en uavhengig internasjonal jury for å ha tatt en proaktiv og deltakende tilnærming til håndtering av farlige stoffer. 

Endelig presenterte byrået kommende kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø 2020–2022, som går av staben i oktober 2020 og vil opplyse om viktigheten av forhindring av risiko for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser.

Et sammendrag av konferansen, opptak av alle sesjonene, presentasjoner og bilder er nå tilgjengelig