2016-17: Gode arbeidsplasser hele livet


Kampanjeressurser

Et utvalg av markedsførings- og informasjonsmateriell og nettbaserte verktøy ble utviklet for å synliggjøre praktiske måter for god HMS-styring i sammenheng med en aldrende arbeidsstyrke, inkludert «Gode arbeidsplasser hele livet – E-veiledning», en database med praktiske verktøy og veiledninger og et nettbasert datavisualiseringsverktøy «Gode arbeidsplasser hele livet».