Om emnet


Hvordan kan risiko forvaltes for å sikre sunn aldring på jobben?

Nøkkelen ligger i å forebygge arbeidsrelaterte ulykker og dårlig helse gjennom hele livet, da helsen i livets siste faser påvirkes av arbeidsforholdene tidligere i livet. Dagens unge arbeidstakere er morgendagens eldre arbeidstakere.

Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming til forvaltning av sikkerhet og helse på arbeidsplassen, hvor det tas hensyn til alle faktorer som kan påvirke sikkerhet og helse. HR-politikk kan spille en stor rolle i å sikre at risikoene, spesielt psykososiale risikoer, blir godt forvaltet. Rehabilitering og retningslinjer for å lette tilbakevending til arbeid etter sykdom blir også stadig viktigere i lys av en aldrende arbeidsstyrke.Eksempel fra virkeligheten:

Et eksempel på helhetlig tilnærming til helse- og sikkerhetsforvaltning er konseptet «arbeidsevne». Arbeidsevne er balansen mellom arbeidskrav og individuelle ressurser. Å fremme god arbeidsevne krever god ledelse og arbeidstakermedvirkning.

Arbeidsgivere er lovpålagt å gjennomføre risikovurderinger, som bør ta hensyn til aldersrelatert risiko. Eldre arbeidstakere er imidlertid ikke en heterogen gruppe, og forskjellene i den enkeltes funksjonelle kapasitet og helse øker med alderen. De må derfor tas hensyn til mangfold i risikovurderingen.

Endringer i den enkeltes funksjonsevne kan løses ved å tilpasse arbeidet, for eksempel ved å bruke utstyr for å redusere fysisk arbeidsmengde eller gi opplæring i passende løfteteknikker. En bør huske at en god utforming og organisering av arbeidsplassen vil gagne alle aldersgrupper.