Om emnet


Hvordan kan farlige stoffer håndteres?

For å forebygge yrkesulykker, skader og dødsfall som skyldes farlige stoffer på arbeidsplassene i Europa, må man få på plass en kultur for risikoforebygging. Alle som er involvert, må være kjent med risikoene og forplikte seg til å håndtere eller forebygge disse.

  • Bevisstgjøring – Dette er nøkkelen. Alle på arbeidsplassen må kjenne til de farlige stoffene, risikoene de utgjør og hvordan risikoene kan reduseres eller elimineres.
  • Risikovurdering – Dette er første skritt på veien mot forebygging. Arbeidsgivere, ledere og arbeidstakere må være involvert. Risikoene som farlige stoffer utgjør, er ofte komplekse, og det må tas hensyn til mange faktorer når disse risikoene skal identifiseres. Risikovurderingene må også være à jour, for risikoen for å bli eksponert for farlige stoffer endrer seg i takt med at arbeidsmiljøet forandrer seg.
  • Regelverk – Dette fastsetter arbeidsgivernes rettslige ansvar for å beskytte arbeidstakerne mot farlige stoffer. Arbeidsgiverne skal ha god kjennskap til gjeldende regelverk og om hierarkiet av forebyggende tiltak.
  • Praktiske verktøy og veiledning – Disse hjelper bedriftene med den praktiske håndteringen av farlige stoffer. Mange slike verktøy og eksempler på god praksis er tilgjengelig på nettstedet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen.