2020-22: Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning


Kampanjeressurser

Et bredt spekter av materialer og ressurser ble publisert i løpet av denne Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, og mange av ressursene er tilgjengelige på 25 språk.

Et komplett utvalg av reklamemateriell står til din disposisjon, herunder kampanjeveiledning, brosjyrer, audiovisuelt materiale og presentasjoner om kampanjeemnet.

Rapporter og informasjonsark viser den nyeste forskningen og oppfordrer til nærmere lesning og grundig studie av emnet.

Les våre politiske initiativer og eksempler på god praksis og lær hvordan andre bidrar til et godt arbeidsmiljø.