Om emnet


Hvem må involvere seg?

Det er viktig at alle jobber sammen for å forebygge mot muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen. Samarbeid mellom arbeidsgivere, ledere og arbeidstakere skaper en felles forståelse av problemet og fører til varige forbedringer.

Arbeidsgivere har et juridisk ansvar for å sikre at det foretas en korrekt risikovurdering og kontroll av risikoene på arbeidsplassen, og må iverksette forebyggende tiltak mot muskel- og skjelettplager. Effektiv risikovurdering og forebygging krever at arbeidsgiverne holder både seg selv og arbeidstakerne godt informert og opplært.

Det er viktig å oppmuntre arbeidstakere til å snakke åpent og så tidlig som mulig om muskel- og skjelettplager. Hvis arbeidstakere føler seg komfortable med å diskutere sin fysiske helse, er det mer sannsynlig at de vil passe på seg selv og oppsøke støtte og behandling på et tidlig stadie.

Denne kampanjen handler ikke bare om å øke bevisstheten om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og negative konsekvenser for enkeltpersoner, bedrifter og samfunn. Kampanjen har også som mål å fremme et samarbeid for å sikre at effektive forebyggende tiltak iverksettes for å håndtere muskel- og skjelettplager.