Om emnet


Inspirasjonen for kampanjen

Mellom 2013 og 2015 ledet EU-OSHA et europeisk pilotprosjekt ved navn «Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder». Prosjektet undersøkte de eksisterende retningslinjer og strategier ment for å ta opp demografiske endringer, med formål om å forbedre utveksling av god praksis og bistå i utviklingen av framtidig politikk i sammenheng med en aldrende arbeidsstyrke. Det resulterte i et flertall rapporter, innenfor følgende emner:

  • Yrkesmessig sikkerhet og helse (OSH) og aldring
  • Rehabilitering
  • Analyse av politikk, programmer og strategier som omhandler aldringen av arbeidsstyrken
  • Ferdigstilt prosjektrapport

Rapportene er tilgjengelige her.