2018-19: Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer


Kampanjeressurser

Flere praktiske verktøy og informasjonsmateriell ble utarbeidet for å fremme oppmerksomhet rundt emnet og hjelpe bedrifter med å identifisere risikoer og håndtere dem effektivt. I løpet av kampanjen ble informasjonsmateriell distribuert over hele Europa, og mange av disse, inkludert kampanjeveiledningen, er tilgjengelige på 25 språk. Sentrale produkter inkluderer et interaktivt e-verktøy for farlige stoffer, som gir bakgrunnsinformasjon og individuelt tilpassede praktiske råd om merking, lovkrav og forebyggingstiltak samt en database med over 1000 verktøy for å håndtere farlige stoffer.