Om emnet


Forretningsmessig nytte av god håndtering av farlige stoffer

Det er helt klart en forretningsmessig nytte i å investere i HMS, for bedrifter som forplikter seg til å skape en kultur for risikoforebygging gjennom sterkt lederskap og ved å tilby hensiktsmessige ressurser, vil få igjen for det på lang sikt.

Dårlig håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen innebærer ikke bare at arbeidstakerne utsettes for unødig risiko, men medfører også betydelige direkte kostnader for både bedriftene og helsevesenet. For eksempel antas det at eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassene i Europa koster 2,4 milliarder euro hvert år. I tillegg kan erstatningskravene fra arbeidstakere som har fått helsen vesentlig svekket som følge av eksponering for farlige stoffer på arbeidsplassen, komme opp i flere hundre tusen euro per krav.

Ved å investere i HMS på arbeidsplassen kan slike kostnader unngås. Dessuten får bedriftene fordel av:

  • økt produktivitet og høyere motivasjon hos arbeidstakerne
  • redusert sykefravær og lavere kostnader forbundet med sykdom hos arbeidstakerne
  • lavere gjennomtrekk av ansatte

Dette vil i sin tur øke konkurranseevnen hos bedriftene og bedre resultatene deres, noe som er et mål for alle bedrifter.