Teemast


Miks on see nii tähtis?

Kuigi luu- ja lihaskonna vaevusi püütakse ennetada, on need Euroopas endiselt olulisim tööga seotud terviseprobleem ja sageli esinevad need koos muude terviseprobleemidega. See vähendab inimeste elukvaliteeti ja töövõimet ning kahjustab ettevõtteid ja majandust.

Luu- ja lihaskonna vaevuste tõttu töölt puudumine, põhjustab suure osa kaotatud tööpäevadest ELis. Samuti puuduvad töölt keskmisest kauem luu- ja lihaskonna vaevustega töötajad, võrreldes terviseprobleemideta töötajatega.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused on üks sagedaimatest töövõimetuse ja haiguspuhkuse põhjustest ning enim diagnoositud kutsehaigus mitmes riigis, näiteks Hispaanias, Itaalias, Lätis ja Prantsusmaal.

Kolmandik töötajatest, kellel on luu- ja lihaskonna vaevused ja veel üks terviseprobleem, usuvad, et nad ei saa oma tööd jätkata kuni 60 aasta vanuseni.

Lisaks on luu- ja lihaskonna vaevustega töötajad tööl vähem tootlikud ning terviseprobleemideta töötajatega võrreldes esineb nende seas rohkem haigena töötamist.

Sellel on suur mõju majandusele. Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste otsesed kulud hõlmavad tervishoiu (haiguste diagnostika ja ravi ning taastusravikulud) ja ravimite jaoks kasutatud ressursse ning töötajatele makstud hüvitisi. Kaudsed kulud hõlmavad kulusid, mis tulenevad töö katkestustest, tootlikkuse vähenemisest, tootmisviivitustest ja haigete töötajate asendamisest (sh uute töötajate koolitamine) ning töölt puudumise / haigena töötamisega seotud kulusid. Need kaudsed kulud on hinnanguliselt mitu korda suuremad kui ettevõtete otsesed kulud.

On seega ülioluline, et tööandjad teadvustaksid seda probleemi ning neile pakutaks tuge ja juhiseid, kuidas luu- ja lihaskonna vaevusi ennetada või ohjata.