Teemast


Kuidas saab ohtlikke aineid juhtida?

Kogu Euroopa töökohtades esinevatest ohtlikest ainetest põhjustatud terviseprobleemide, vigastuste ja surmade tulemuslikuks ärahoidmiseks tuleb kujundada ennetuskultuur. Kõik asjaosalised peavad olema riskidest teadlikud ning kohustuma neid riske juhtima või ennetama.

  • Teadlikkuse suurendamine: see on kõige alus. Töökohas peab olema igaüks teadlik ohtlikest ainetest, neist tulenevatest riskidest ning sellest, kuidas riske vähendada või kõrvaldada.
  • Riskihindamine: see on esimene samm ennetuse suunas. Selles peaksid osalema tööandjad, juhid ja töötajad. Ohtlikest ainetest tulenevad riskid on sageli keerukad ning nende riskide väljaselgitamisel tuleb arvestada mitmeid tegureid. Samuti tuleb riskihinnangud hoida ajakohasena – nagu muutuvad töökeskkonnad, nii muutub ka võimalik kokkupuude ohtlike ainetega.
  • Õigusaktidneis on sätestatud tööandjate seadusest tulenevad kohustused kaitsta töötajaid ohtlike ainete eest. Tööandjatel oleks vaja õigusakte hästi tunda, sest need sisaldavad ennetusmeetmete hierarhiat.
  • Praktilised vahendid ja juhendidneed aitavad ettevõtetel ohtlikke aineid praktilisel viisil juhtida. Paljud vahendid ja heade tavade näited on tervislike töökohtade kampaania kodulehel.