Teemast


Milles seisneb probleem?

Töötajad puutuvad ohtlike ainetega kokku paljudes Euroopa töökohtades. Kokkupuuted on sagedasemad, kui enamik arvab, ja võivad ilmneda peaaegu kõigis töökohtades. See põhjustab suuri ohutus- ja terviseprobleeme.

Ohtlik aine on mis tahes tahke aine, vedelik või gaas, mis võib kahjustada töötajate ohutust või tervist. Kokkupuude võib toimuda sissehingamisel, naha kaudu imendumisel või allaneelamisel.

Kokkupuude ohtlike ainetega töökohal on seotud muu hulgas järgmiste ägedate ja pikaajaliste terviseprobleemidega:

  • hingamisteede haigused (nt astma, nohu, asbestoos ja silikoos);
  • siseelundite, sealhulgas aju ja närvisüsteemi kahjustused;
  • nahaärritus ja -haigused;
  • tööst põhjustatud vähkkasvajad (nt verevähk, kopsuvähk, mesotelioom ja ninaõõnevähk).

Lisaks võib ohtlike ainete olemasolu põhjustada töötajatele tulekahju-, plahvatus-, ägeda mürgistuse ja lämbumisohtu.

EU-OSHA teisest uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER-2) selgub, et ohtlikud ained esinevad valdavalt kindlates sektorites, näiteks põllumajanduses, tootmises ja ehituses.

Aga kokkupuude ohtlike ainetega võib ohustada kõigi sektorite töötajad. On tõsiasi, et 38% Euroopa ettevõtetest on andnud teada potentsiaalselt ohtlikest kemikaalidest või bioloogilistest ainetest oma töökohtades. Seega on ülioluline tuvastada riskid ja neid juhtida.