2018–2019: „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“


Kampaaniamaterjalid

Teema tutvustamiseks on koostatud mitu praktilist vahendit ja teabematerjalid, mis aitavad ettevõtetel riske kergesti tuvastada ja tõhusalt juhtida. Kampaaniaga levitati materjale kogu Euroopas. Paljud neist (sh kampaaniajuhend) on olemas 25 keeles. Peamised tooted on interaktiivne ohtlike ainete e-vahend, mis annab taustteavet ja individuaalseid praktilisi nõuandeid märgistuse, õiguslike nõuete ja ennetusmeetmete kohta, ning andmebaas, milles on üle 1000 ohtlike ainete haldamise vahendi.