Teemast


Miks on töötades tervena vananemine tähtis?

Töötajad ja tööandjad võivad saada jätkusuutliku tööelu tõkete kõrvaldamisest saada suurt kasu. Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise häid tavasid järgides saab parandada kõigi tööealiste elanike tervist, alles tööturule tulnud töötajatest kuni pensionieale lähenevate töötajateni.

25% töötajatest arvab, et nende töö kahjustab tervist ning et nad ei suuda teha sama tööd 60-aastasena. Tööohutuse ja töötervishoiu riske saab aga vähendada, mille tulemuseks on ohutu ja tervislik töökeskkond kõigile.

Demograafilised muutused võivad tekitada ettevõtetele ja organisatsioonidele probleeme, näiteks tööjõupuudust, kvalifitseeritud töötajate puudust, vähest tootlikkust ja sagedat töölt puudumist. Kui aga tööandjad täidavad õiguskohustusi ja edendavad kõigi vanuserühmade tööohutust ja töötervishoidu, väheneb tõenäoliselt tööjõu voolavus ning suureneb tootlikkus.