Teemast


Keda tuleb kaasata?

On oluline, et kõik teeksid luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks töökohal koostööd. Tööandjate, juhtide ja töötajate koostöö loob ühise arusaama probleemist ja viib olukorra püsiva paranemiseni.

Tööandjatel on kohustus hinnata ja ennetada riske töökohal ning nende ülesandeks on võtta juhiroll luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel. Tulemuslik riskihindamine ja ennetus eeldavad, et tööandjad hoiavad ennast ja töötajaid hästi kursis ja koolitatuna.

Seega on tähtis julgustada töötajaid rääkima avatult ja võimalikult vara luu- ja lihaskonna vaevustest. Kui töötajad tunnevad end oma füüsilisest tervisest rääkides mugavalt, on tõenäolisem, et nad hoolitsevad enda eest ning püüavad saada aegsasti abi ja ravi.

Selle kampaania eesmärk ei ole mitte ainult teadlikkuse suurendamine tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustest ning nende kahjulikust mõjust üksikisikutele, ettevõtetele ja ühiskonnale, vaid ka edendada koostööd, et tagada luu- ja lihaskonna vaevustega võitlemiseks tõhusate ennetusmeetmete kasutuselevõtt.