Teemast


Miks on töökohal ohtlike ainete haldamine sedavõrd oluline?

Kogu Euroopas puutub liiga palju töötajaid tööl kokku ohtlike ainetega.

Ohtlikud ained põhjustavad suure osa kutsehaigustest, mis avaldavad halba mõju töötajate elukvaliteedile ja töövõimele ning võivad mõnel juhul lõppeda surmaga. Ohtlike ainete põhjustatud tööõnnetuste kõrval toob see ettevõtetele märkimisväärseid kulusid.

Sellegipoolest ei olda üldiselt teadlikud töökohas esinevate ohtlike ainete olemusest ja rohkusest ega nende põhjustatud riskidest ning viimastel aastatel ei ole töötajate kokkupuute vähendamine edenenud või on edenenud väga vähe. Euroopa töötingimuste uuringu järgi on nende töötajate osakaal, kes on teatanud kokkupuutest kemikaalidega vähemalt neljandiku tööaja jooksul, püsinud 2000. aastast alates muutumatuna ligikaudu 17% juures.

Kokkupuude ohtlike ainetega töökohal peab kaduma või seda peab vähemalt tulemuslikult juhtima, et tagada töötajate ohutus ja tervishoid ning ettevõtete ja ühiskonna majanduslik edu.