Teemast


Kuidas seda ohjata?

Luu- ja lihaskonna vaevusi saab ennetada ja ohjata. Probleemi lahendamisel on keskse tähtsusega terviklik lähenemisviis, mis põhinebtööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiivi põhimõtetel ning nii tööandjaid kui ka töötajaid hõlmava ennetuskultuuri edendamisel.

  • Töökoha riskihindamine:see on eduka ennetuse alus ning peab hõlmama ennetus- ja kaitsemeetmete ettevalmistamist, hindamist ja rakendamist. Riskihindamise protsess tuleb korrapäraselt läbi vaadata ja ajakohastada.
  • Ennetusmeetmete kombinatsioon riskide kõrvaldamiseks/ohjamiseks:see peaks olema iga töökoha peamine prioriteet. Et luu- ja lihaskonna vaevusi põhjustavad paljud tegurid, on parim kasutada kombineeritud lähenemisviisi, võttes näiteks meetmeid, mis on suunatud töökohale (nt ergonoomika), töökorraldusele (nt puhkepauside võimaldamine), psühhosotsiaalsetele teguritele (nt töötajatel töö tempo otsustamise võimaldamine) ja töötajatele (nt hea tööasendi väljaõppe pakkumine).
  • Töötajate osalemise julgustamine:töötajad tuleb kaasata luu- ja lihaskonna vaevuste riskide ja ennetuslahenduste tuvastamisse, et aidata ettevõtetel töötada välja luu- ja lihaskonna vaevuste ohjamise tervikpoliitikaid. EU-OSHA arutlusmaterjalidega  luu- ja lihaskonna vaevuste teemal saab toetada rühmaarutelusid töökohas või koolitusel.

AOleme loonud kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ raames praktiliste vahendite, juhendite ja hea tava näidete andmebaasi, et aidata julgustada töötajaid osalema ning toetada töökohti luu- ja lihaskonna vaevuste ohjamisel. Muud kasulikud kampaaniamaterjalid ja väljaanded on vahendite ja väljaannete jaotises Luu- ja lihaskonna vaevusi saab ennetada ja ohjata. Probleemi lahendamisel on keskse tähtsusega terviklik lähenemisviis, mis põhineb tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiivi põhimõtetel ning nii tööandjaid kui ka töötajaid hõlmava ennetuskultuuri edendamisel.