Teemast


Milles seisneb probleem?

2030. aastaks on paljudes riikides vähemalt 30% töötajatest 55–64-aastased. Mitmes liikmesriigis tõstetakse ametlikku pensioniiga, mistõttu kestab paljude töötajate tööelu kauem. Seega on vaja tagada ohutud ja tervislikud töötingimused kogu tööelu jooksul.

Euroopa 2020. aasta strateegias nimetatakse demograafilisi muutusi Euroopa üheks suurimaks probleemiks. Selleks on Euroopa Liidu „Töötervishoiu ja tööohutuse strateegilises raamistikus aastateks 2014–2020ˮ esitatud heade tavade edendamise ning kõigi töötajate tööohutuse ja töötervishoiu tingimuste parandamise meetmed.

Tööjõu vananemisega kaasnevad kõigile tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisega tegelejatele mitmesugused probleemid:

  • pikema tööelu jooksul võib kesta kokkupuude riskidega kauem;
  • üha enamatel töötajatel on kroonilisi terviseprobleeme ja erivajadusi;
  • eakad töötajad on vastuvõtlikumad tööohutuse ja töötervishoiu teatud ohtude suhtes;
  • arvestada tuleb tööga seotud terviseprobleemide suurt esinemust teatud sektorites ja erialadel, kus on suur füüsiline ja/või vaimne töökoormus, palju käsitsi tööd või ebatüüpilised tööajad;
  • suureneb puude ennetamise, rehabilitatsiooni ja tööle naasmise tähtsus;
  • ühiskonna tasandil tuleb võidelda ealise diskrimineerimisega.