Teemast


Majanduslik põhjendus

Luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad inimeste töötamisvõimet ning tekitavad seega ettevõtetele ja majandusele suurt kulu.

  • Töölt puudumine: luu- ja lihaskonna vaevuste tõttu töölt puudumine moodustab suure osa kaotatud tööpäevadest ELi liikmesriikides. Tõenäoliselt puuduvad luu- ja lihaskonna vaevustega töötajad keskmisest kauem töölt.
  • Haigena töötamine: Luu- ja lihaskonna vaevuse tekitatud valu võib mõjutada töö tulemuslikkust ja tootlikkust.
  • Ennetähtaegne või sunnitud pensionilejäämine: luu- ja lihaskonna vaevustega töötajad peavad võib-olla loobuma tööst täielikult ja usuvad suurema tõenäosusega kui terviseprobleemideta töötajad, et 60-aastaselt ei suuda nad sama tööd enam teha.

Arvestades luu- ja lihaskonna vaevuste laia esinemssagedust, on  mõistlik investeerida nende ennetamisse. Luu- ja lihaskonna vaevusi saab ohjata ja ennetada ning seega saab nendega seotud kulusid vähendada. Kui luu- ja lihaskonna vaevus siiski tekib, vähendab lihtsate meetmete kasutusele võtmine sümptomite ilmnedes (nt professionaalse toe pakkumine või töökeskkonna kohandamine), oluliselt pikaajalise töölt puudumise tõenäosust.

Sellised ennetuse ja varajase sekkumise meetmed võivad vähendada töölt puudumist, suurendada tootlikkust ning tagada ettevõtetele ja riiklikele tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemidele reaalse kokkuhoiu. Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ pakub selle kohta tõendeid ja näiteid ning linke materjalidele, mis aitavad ettevõtetel muuta luu- ja lihaskonna vaevuste käsitlemise igapäevase tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise osaks.