2018–2019: „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“


Partnerid

Tutvuge ametlike kampaaniapartneritega ja kampaanias osalevate meediapartneritega.

Ametlikud kampaaniapartnerid

Tervislike töökohtade kampaaniates teevad meiega koostööd avaliku ja erasektori ettevõtted ja ühingud. Kampaaniapartnerid aitavad edendada tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust mitmesuguste tegevuste, näiteks konverentside, seminaride ja koolituste kaudu. Suurte organisatsioonide kaasamine võib olla eriti tõhus, sest see tähendab, et meie sõnumid jõuavad nende tarneahelate kaudu väikeste ja keskmiste ettevõteteni.
Täielik loetelu

Meediapartnerid

Meediapartnerid teevad meiega koostööd kampaaniateemade teadvustamisel, kasutades kampaania reklaamimiseks ja edendamiseks mitmesuguseid kanaleid. Need on Euroopa, riikide ja piirkondade meediakanalite ajakirjanikud ja toimetajad, kes on huvitatud tööohutuse ja töötervishoiu edendamisest.
Täielik loetelu

Koordinatsioonikeskused

Üle 30 riigis tegutsevad koordinatsioonikeskused koordineerivad ja levitavad ametilt saadud teavet oma riigis ning annavad tagasisidet ja soovitusi. Tavaliselt on koordinatsioonikeskus riigi juhtiv tööohutuse ja töötervishoiu organisatsioon, mis tegutseb ameti ametliku esindajana riigi tasandil. Koordinatsioonikeskused aitavad arendada ameti teabeteenuseid ja kampaaniategevust. Peale ELi liikmesriikide on koordinatsioonikeskused ka Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikides ning ELi kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides.
Kontaktandmed

Euroopa ettevõtlusvõrgustik

Euroopa ettevõtlusvõrgustikku juhib Euroopa Komisjon ning see on üks ELi majanduskasvu ja tööhõive edendamise strateegia põhivahendeid. Võrgustik ühendab ligi 600 ettevõtlust toetavat organisatsiooni 50 riigist ja see aitab väikeettevõtetel kasutada Euroopa Liidu ühtse turu ainulaadseid ettevõtlusvõimalusi.

Tervislike töökohtade kampaania on ameti ja Euroopa ettevõtlusvõrgustiku oluline koostöövaldkond ning tööohutuse ja töötervishoiu saadikud osalevad aktiivselt selle koostöö edendamises.
Kontaktandmed