Teemast


Kampaania inspiratsioon

Aastatel 2013–2015 juhtis EU-OSHA Euroopa katseprojekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east”. Projekti raames uuriti demograafiliste muutustega toimetuleku põhimõtteid ja strateegiaid, et edendada heade tavade vahetamist ning aidata tulevikus välja töötada tööjõu vananemise tegevuskavu. Projekti raames koostati mitu aruannet järgmistel teemadel:

  • Tööohutus ja töötervishoid ning vananemine
  • Rehabilitatsioon
  • Tööjõu vananemisega toimetuleku analüüsid, programmid ja strateegiad
  • Projekti lõpparuanne

Aruanded on avaldatud siin.