2020–22: Tervislikud töökohad vähendavad koormust


Kampaaniamaterjalid

Selle tervislike töökohtade kampaania käigus avaldati mitmesuguseid materjale ja vahendeid ning paljud neist on olemas 25 keeles.

Võid kasutada mitmesuguseid teabematerjale, näiteks kampaaniajuhendit, teabelehti, audiovisuaalmaterjale ja esitlusi kampaania teemal.

Aruanded, poliitikaülevaated ja teabelehed annavad ülevaate viimastest uuringutest ning kutsuvad teemat põhjalikumalt uurima.

Tutvu meie poliitiliste algatuste ja hea tava näidetega ning uuri, kuidas teised toetavad tööohutuse ja töötervishoiu head tava.