Teemast


Jätkusuutliku tööelu äriline põhjendus

Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise head tavad võivad pakkuda peale töötajate parema kaitse ja õiguskohustuste täitmise ka muid olulisi eeliseid.

  • töötajad on terved, tootlikud ja motiveeritud, tänu millele on organisatsioon konkurentsivõimeline ja uuenduslik;
  • Töötajate väärtuslikud oskused ja töökogemused püsivad tänu teadmiste edasiandmisele organisatsioonis ning andekaid ja oskuslikke töötajaid on organisatsioonis rohkem.
  • Haiguspuhkused ja töölt puudumine vähenevad, mis vähendab organisatsiooni töövõimetuskulusid ja suurendab tootlikkust.
  • Tööjõu voolavus on väiksem.
  • Töökeskkond võimaldab igas vanuses töötajatel kasutada oma potentsiaali.
  • Tööheaolu on suurem.

Töötajate vananedes parandab tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine peale üksiktöötajate tervise ja igapäevaelu ka organisatsiooni tootlikkust ja kulutasuvust