2018–2019: „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“


Tervislike töökohtade tippkohtumine

Üritus tõi kokku Euroopa juhtivad eksperdid ja otsustajad, et arutada kaheaastase kampaania tulemusi, jagada teadmisi ja uurida tulevasi strateegiaid tõhusaks ennetuseks ning ohtlike ainete jätkusuutlikuks haldamiseks töökohtadel.

Paralleelsetes õpikodades käsitleti kantserogeenide ennetamisega seotud tegevusi tööl, teenindussektori häid tavasid ja ohtlike ainete asendamist tootmisprotsessides. Arutati ka kõige tõhusamaid töötervishoiu ja tööohutuse meetmeid seoses kemikaalide kasutamise edasise arenguga.

Tippkohtumise tähtsündmus oli tervislike töökohtade hea tava auhindade tseremoonia, millel tõsteti esile kümmet organisatsiooni, keda sõltumatu rahvusvaheline žürii on tunnustanud ja kiitnud ennetava ja osaluspõhise lähenemisviisi eest ohtlike ainete haldamisel. 

Amet tutvustas ka tulevast tervislike töökohtade kampaaniat 2020–2022, mis käivitub 2020. aasta oktoobris ja mille eesmärk on tõsta teadlikkust tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste riskide ennetamise olulisusest.

Konverentsi kokkuvõte, kõigi koosolekute protokollid, esitlused ja fotod on nüüd avaldatud