Teemast


Ohtlike ainete haldamine ettevõtte seisukohast

Tööohutusse ja -tervishoidu investeerimisel on selged ärieelised – ettevõtted, kes loovad ennetuskultuuri tugeva juhtimise ja asjakohaste ressursside pakkumise abil, saavad sellest pikas perspektiivis palju kasu.

Kui töökohal hallatakse ohtlikke aineid halvasti, ei põhjusta see üksnes töötajatele tarbetuid riske, vaid toob ka ettevõtetele ja tervishoiusüsteemidele kaasa märkimisväärseid otseseid kulusid. Näiteks ulatuvad töökohal kantserogeenidega kokkupuutest tulenevad kulud Euroopas igal aastal hinnanguliselt 2,4 miljardi euroni. Hüvitisnõuded töötajatelt, kelle tervist on kahjustanud tööl ohtlike ainetega kokkupuutumine, võivad samuti ulatuda sadadesse tuhandetesse eurodesse nõude kohta.

Tööohutusse ja -tervishoidu investeerimine aitab vältida neid kulusid ja ettevõtted saavad muudki kasu:

  • töötajate suurem tööviljakus ja motiveeritus;
  • töötajate terviseprobleemidega seotud puudumiste ja kulude vähenemine;
  • väiksem töötajate voolavus.

See omakorda muudab ettevõtted konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks, mis on kõigi äriühingute eesmärk.