Súbor nástrojov kampane

Profil EU-OSHA na Facebooku

Organizácia: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Štát:

Popis:

EU-OSHA na svojom profile na Facebooku uverejňuje príspevky o najnovších informáciách a udalostiach z kampane Zdravé pracoviská, ako aj všeobecné príspevky na tému bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Image