Súbor nástrojov kampane

Facebookový profil so zameraním na bezpečnosť pri práci

Organizácia: Centrum nadácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Štát: Bulharsko

Popis:

Bulharské centrum nadácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na svojom facebookovom profile uverejňuje príspevky o bezpečnosti pri práci.

Image
Facebook profile with occupational safety focus