Набор от инструменти за кампанията

Онлайн рекламиране

Подходящо за:

Средни до големи организации.

Какво представлява това?

Онлайн рекламата включва широка гама от инструменти, например уебсайтове, уеб банери, изскачащи банери, реклами в социални медии, бюлетини, популярни видеоклипове и спотове, публикувани онлайн. Повечето от тях са описани по-нататък в този набор от инструменти.

Ползи

  • Онлайн рекламата е най-популярното и развиващо се направление на рекламата днес.
  • Тя предлага широка гама от инструменти. Някои от тях можете да използвате безплатно (например социални медии).

Ограничения

  • Ако изберете по-сложни онлайн реклами, може да повишите разходите за кампанията.
  • Ако обмисляте да подготвите онлайн реклами (по-специално интерактивни изскачащи реклами), поискайте помощта на специалисти.
  • Имайте предвид правилата, приложими за рекламиране на открито и за печатните реклами.

Оформление на рекламата

  • Бъдете кратки.
  • Използвайте впечатляващи снимки и лозунги.
  • Не забравяйте логото.

Проследете нейния успех

Използвайте статистически решения, например Google Analytics или Matomo, за да проследите броя и поведението на посетителите на вашите реклами.