Набор от инструменти за кампанията

Ресурси и мрежи

Партньори и работа в мрежа

Личната препоръка винаги е ефективен инструмент. Затова работата с уважавани партньори и „съюзници“ може да подпомогне по-нататъшното разпространение на посланията на вашата кампания.