Набор от инструменти за кампанията

Относно набора от инструменти

Какво представлява наборът от инструменти за планиране и провеждане на кампании и защо е полезен

Несъмнено рекламните и маркетинговите кампании, както и тези за връзки с обществеността, могат да повлияят значително на начина на мислене и действие на хората. Могат ли обаче същите „принципи за насърчаване“ да се прилагат към безопасността и здравето при работа (БЗР)?

Отговорът е категорично „да!“.

Въпреки че не разполагате с финансовите ресурси на мултинационална компания за потребителски стоки, пак можете да мотивирате хората да мислят и действат по различен начин относно безопасността и здравето при работа чрез добре планирана и целенасочена кампания, популяризираща добри практики за БЗР.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа създаде този уебсайт, за да предостави поетапни насоки как да се планират и провеждат ефективни кампании за популяризиране, независимо от размера на вашата организация.

Противно на общоприетото мнение, това не е сложно. Трябва само да подберете точната „комбинация“, която включва подходящите послания, целевите аудитории и други фактори. Това не е набор от определени правила, а сбор от препоръки. Разгледайте го и изберете онова, което искате, и го приспособете към конкретните за вас обстоятелства.

Надяваме се, че този набор от инструменти ще ви бъде полезен!

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Посетете уебстраницата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)