Набор от инструменти за кампанията

Планирайте кампанията си

Избор на заглавие

За да успеете да окажете влияние върху хората, до които искате да достигнете, заглавието трябва да бъде възможно най-кратко и най-просто, както и съобразено с целевата аудитория.

График

Графикът е важен фактор при всяка кампания както по отношение на стартирането ѝ, така и на нейното времетраене.